Jalometallien leimat ovat mm. koruista löytyviä pieniä merkkejä (esim. kirjainyhdistelmät ja numerot). Varsinkin vanhojen korujen leimoja on mielenkiintoista tutkia, sillä niistä voidaan saada selville korun alkuperä.

Suomessa on laki ja asetus, jonka mukaan myynnissä olevista jalometallituotteista on löydyttävä asiaankuuluvat leimat. Leimoilla osoitetaan (vähintään) tuotteen jalometallipitoisuus, sekä tuotteen valmistaja.

Pitoisuus- ja tekijäleiman lisäksi, tuotteeseen voidaan laittaa vuosileima ja paikkakuntaleima, joista selviää minä vuonna tuote on tehty ja missä. Nämä leimat ovat vapaaehtoisia, eikä niitä sen takia kaikista koruista löydy. 

“Leima on jalometallituotteisiin tarkoitettu pysyvä merkintä, joka joko lyödään, laseroidaan, valetaan tai kaiverretaan tuotteeseen.” – Tukes

Jalometallituotteen voi myös leimauttaa valtuutetussa tarkastuslaitoksessa tarkastusleimalla. Tarkastusleima tarkoittaa, että laitos on tehnyt analyysin tuotteen jalometallipitoisuudesta ja todennut tuotteen olevan vaatimusten mukainen. Myös tarkastusleima on nykyään vapaaehtoinen, joten sitäkään ei kaikista koruista löydy.

Jalometallien tarkastusleima

Jalometallien pitoisuusleimat

Suomessa leimattavia jalometalleja ovat kulta, hopea, palladium ja platina. Leiman kominumeroinen luku tarkoittaa siis sitä, paljonko tuotteessa vähintään on jalometallia. Esimerkiksi hopean leima 925 tarkoittaa sitä, että tuote on vähintään 92,5% hopeaa. 

Kullassa yleisimmin käytetyt pitoisuuden ovat 585 ja 750. 

Korujen jalometallileimat
Kuva tukes.fi

Nimileima

Eli tekijäleima. Nimileima on jokin kirjainyhdistelmä, isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Aikaisemmin nimileimaksi hyväksyttiin myös erilaiset kuviot, mutta nykyään leiman pitää olla kirjaimista koostuva. Esimerkiksi Korupaja onnin korut tunnistaa nimileimasta RHM.

”Jalometallituotteen   myyjä vastaa siitä, että myynnissä olevissa tuotteissa on leimat, joiden avulla vastuutaho Suomessa voidaan jäljittää. Viime kädessä myyjä on vastuussa myymistään tuotteista. Tuotteista pitää löytyä Suomessa vaaditut pakolliset leimat.” – Tukes

Vuosi- ja paikkakuntaleimat

Vuosileima osoittaa minä vuonna tuote on valmistettu. Leima on kirjaimen ja numeron yhdistelmä. Esimerkiksi vuoden 2020 leima on T9. 

Vuosileima-avaimen löydät osoitteesta: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/jalometallituotteet-korut-ja-kellot/jalometallituotteiden-leimat/vuosileima-avain

Sivulta löytyvät leimat vuodesta 1810 vuoteen 2097 asti. 

Paikkakuntakuntaleimasta selviää, missä tuote on tehty. Paikkakuntaleima on yleensä jokin kuvio, esimerkiksi Helsingin leimassa on veneen kuva. 

Paikkakuntaleimoja voi tutkia täällä: https://www.leimat.fi/fi/paikkakuntaleimat

Lisää mielenkiintoista tietoa jalometalleista ja niiden leimoista löydät mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin sivustolta:

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/jalometallituotteet-korut-ja-kellot/jalometallituotteiden-leimat

ja Leimat sivustolta, josta löytyy vanhat jalometallien leimat, sekä tietoa mm. designleimoista:

https://www.leimat.fi/fi/